เจอทริปเล็กๆ ในการออกแบบ มุมโค้ง (Border Radius) ที่มีทั้งด้านนอกและด้านใน เช่น card ให้สวยงามให้ใช้สูตรนี้

Radius ของขอบนอก = Radius ของขอบด้านใน + Padding
https://twitter.com/aleksliving/status/1687889580555407361/photo/1

Reference