บันทึกวิธีการติดตั้งและใช้งาน sonarqube ไว้หน่อย

Setup docker compose

โดยในบทความนี้เราจะใช้ sonarqube เวอร์ชั่น community ที่บันทึกข้อมูลลง postgres

version: '3'
services:
 sonarqube:
  image: sonarqube:community
  hostname: sonarqube
  container_name: sonarqube
  depends_on:
   - db
  environment:
   SONAR_JDBC_URL: jdbc:postgresql://db:5432/sonar
   SONAR_JDBC_USERNAME: sonar
   SONAR_JDBC_PASSWORD: sonar
  volumes:
   - sonarqube_data:/opt/sonarqube/data
   - sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions
   - sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs
  ports:
   - '9000:9000'
 db:
  image: postgres:13
  hostname: postgresql
  container_name: postgresql
  environment:
   POSTGRES_USER: sonar
   POSTGRES_PASSWORD: sonar
   POSTGRES_DB: sonar
  volumes:
   - postgresql:/var/lib/postgresql
   - postgresql_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
 sonarqube_data:
 sonarqube_extensions:
 sonarqube_logs:
 postgresql:
 postgresql_data:

docker-compose.yml

จากนั้นให้ใช้คำสั่ง run docker compose

docker compose up -d

start docker

และเข้าไปใช้งานที่ http://localhost:9000

เข้าใช้งานครั้งแรก

โดยการเข้าใช้งานครั้งแรกจะพบกับหน้า Login ครั้งแรกจะใช้

user: admin
password: admin

เมื่อ login เข้าไปแล้ว ระบบจะให้ ตั้งค่า รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง

อัพเดทรหัสผ่านใหม่

เท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งาน sonarqube ได้แล้ว