ในการจัดการโปรเจกต์ (Project Management) มีผลลัพธ์ (Outcomes) หลายประเภท ซึ่งเราสามารถแยกออกมาเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ คือ

 • Business Outcome
 • Product Outcome
 • User / Customer Outcome

Business outcomes

ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business outcomes) คือ เป้าหมายระดับสูงสุดที่องค์กรต้องการจะไปถึง เปรียบเสมือนกับภารกิจหลักของบริษัทเลยก็ว่าได้ เพราะฉนั้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เปิดตัวมา ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเหล่านี้

ตัวอย่าง เป้าหมายทางธุรกิจที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • เพิ่มรายได้
 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานหรือผู้มีส่วนร่วมกับแบรนด์

เป้าหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับภาพรวมของธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง คุณสามารถมองว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในฐานะธุรกิจก็ได้


Product outcomes

ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ (Product outcomes) คือ เป้าหมายเฉพาะที่ถูกตั้งไว้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น

 • เพิ่มอัตราการใช้งานฟีเจอร์ X
 • เพิ่มการอยู่กับแบรนด์ภายใน 30 วัน (retention)
 • เพิ่มมูลค่าเฉลี่ยของสินค้า

เป้าหมายเหล่านี้สะท้อนความสำเร็จของผลิตภัณฑ์โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น Product outcomes ยังเชื่อมโยงกับ Business outcomes (เป้าหมายทางธุรกิจ) เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ระดับใหญ่ขององค์กร


User / Customer outcomes

ผลลัพธ์ของผู้ใช้ (User / Customer outcomes) เหมือนชื่อเลย หมายถึง เป้าหมายที่มุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับอาจจะรวมถึง

 • ลดระยะเวลาในการเห็นผลลัพธ์
 • เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้
 • เพิ่มมูลค่า (value) ที่ผู้ใช้ได้รับจากผลิตภัณฑ์

ในแง่ของความสำเร็จ ผลลัพธ์ของผู้ใช้ จะเน้นไปที่ผลลัพธ์ของตัวผู้ใช้เอง ไม่ใช่เฉพาะยอดขายหรือรายได้ ของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ


ไหนๆ ก็พูดถึง outcomes แล้ว ขอแวะไปที่ output หน่อย โดยปกติแล้ว ผลลัพธ์ (outcomes) จะเกิดหลังจากที่ได้ ผลผลิต (output) แล้ว ซึ่งมักจากมีผลได้ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ถึงแม้ว่าแต่ละประเภทจะโฟกัส outcomes ที่ต่างกัน แต่ outcomes ทั้ง 3 ประเภทนี้ จะมีผลกับ Objectives หรือ Goal ของระดับถัดไปเสมอ

ส่วนการย่อยเป้าหมายลงมานั้นไว้เดี๋ยวเอาไปเขียนไว้ในบทความอื่นอีกทีนึง