เวลาที่เราพัฒนาเว็บไซต์ด้วย React หรือ NextJS นั้น เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการประกาศฟังก์ชั่นบางอย่างภายใน component ไม่ว่าจะเป็น ฟังก์ชั่นที่เราสร้างขึ้นมาเอง เพื่อทำงานบางอย่าง หรือ ฟังก์ชั่น hooks ต่างๆ ที่ library มีใช้เรียกใช้งาน

หน้าตามันก็จะประมาณนี้

import { useCallback, useState } from 'react'

const Counter = () => {
 const [count, setCount] = useState(0)

 const increment = useCallback(() => setCount((x) => x + 1), [])
 const decrement = useCallback(() => setCount((x) => x - 1), [])

 return (
  <div>
   <h1>Count: {count}</h1>
   <button id='incrementButton' onClick={increment}>
    -
   </button>
   <button id='decrementButton' onClick={decrement}>
    +
   </button>
  </div>
 )
}

export default Counter

counter.tsx

ซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการทดสอบพฤติกรรมของ component นี้ โดยใช้ Cypress ก็สามารถทำได้ โดยง่าย

import React from 'react'
import Counter from './counter'

describe('<Counter />', () => {
 it('renders', () => {
  cy.mount(<Counter />)

  cy.get('h1').contains('Count')
 })
})

counter.cy.tsx

หรือถ้าหากอยากที่จะทดสอบพฤติกรรมการทำงานของ component นี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน

import React from 'react'
import Counter from './counter'

describe('<Counter />', () => {
 it('renders', () => {
  cy.mount(<Counter />)

  cy.get('h1').contains('Count: 0')

  cy.get('#incrementButton').click()

  cy.get('h1').contains('Count: 1')
 })
})

counter.cy.tsx

แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะทดสอบการทำงานเฉพาะ custom hook หละ จะทำยังไง... หลังจากที่ลองทำดูก็พบวิธีการทดสอบ


Custom Hook

ซึ่งอย่างที่รู้กัน (มั้งนะ) ว่าเราสามารถที่จะแยกเอาส่วน hooks ของ library และฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เราเขียนไว้ แยกออกมาเป็น custom hook อีกตัวหนึ่งได้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและปรับปรุงแก้ไขในอนาคต (และทดสอบ)

import { useCallback, useState } from "react"

const useCounter = () => {
 const [count, setCount] = useState(0)
 
 const increment = useCallback(() => setCount((x) => x + 1), [])
 const decrement = useCallback(() => setCount((x) => x - 1), [])

 return {
  count,
  increment,
  decrement
 }
}

export default useCounter

useCounter.tsx

import useCounter from "./useCounter"

const Counter = () => {
 const { count, increment, decrement } = useCounter()

 return (
  <div>
   <h1>Count: {count}</h1>
   <button onClick={decrement}>-</button>
   <button onClick={increment}>+</button>
  </div>
 );
}

export default Counter

counter.tsx

เท่านี้เราก็สามารถเริ่มทดสอบ ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายใน useCounter ได้แล้ว


ทดสอบ Custom Hook ผ่าน Component

โดยปกติแล้ว ถ้าหากเราต้องการทดสอบ hook เราจะต้องทำสอบผ่านทาง component แบบนี้

import React from 'react'
import Counter from './counter'
import useCounter, { UseCounterReturnType } from './useCounter'

describe('<Counter />', () => {
 it('renders', () => {
  cy.mount(<Counter />)

  cy.get('h1').contains('Count: 0')

  cy.get('#incrementButton').click()

  cy.get('h1').contains('Count: 1')
 })

})

counter.cy.tsx

แล้วถ้าเราอยากทดสอบ custom hook โดยไม่ผ่าน component จริงๆ ที่เรียกมใช้งาน ก็สามารถทำได้โดยการ Mock Component ขึ้นมาเพื่อ เรียกใช้งาน hooks ที่ต้องการทดสอบ

import React from 'react'
import Counter from './counter'
import useCounter, { UseCounterReturnType } from './useCounter'

describe('<Counter />', () => {
 it('renders only useCounter', () => {
  // Arrange
  let counter: UseCounterReturnType

  const MockComponent = () => {
   counter = useCounter()
   return null
  }

  // Act
  cy.mount(<MockComponent />).then(() => {
   const count = counter.count

   // Assert
   expect(count).to.equal(0)
  })
 })
})

counter.cy.tsx

การทดสอบด้วยวิธีนี้ จะต่างจากวิธีแรก ตรงที่ ใน mock component จะ return ค่ากลับเป็น null แทน html และต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อรับค่าจาก hooks (useCounter) ด้วย

อีกอย่างที่แตกต่างกันคือ การ mount และ assert ค่า จะถูกเปลี่ยนเป็น assert ใน then แทน