ใน Cypress นั้นจะ build in Mocha มาในตัวอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าหากเราต้องการที่จะออก Report เราสามารถเข้าไปดูได้ใน Mocha Report ได้เลย

วิธีการตั้งค่า

เราจะตั้งค่า report ในไฟล์ cypress.config.ts โดยเพิ่มโค๊ดลงไปแบบนี้

npm i -D mochawesome
หรือ
yarn add -D mochawesome

install mochawesome

import { defineConfig } from "cypress";
import path from "path";
import { NormalModuleReplacementPlugin } from "webpack";

export default defineConfig({
 reporter: 'mochawesome',

 component: {
  devServer: {
   framework: "next",
   bundler: "webpack",
  },
 },
});

cypress.config.ts

หากต้องการ custom report ให้เพิ่ม options เข้าไป

import { defineConfig } from "cypress";
import path from "path";
import { NormalModuleReplacementPlugin } from "webpack";

export default defineConfig({
 reporter: 'mochawesome',
 reporterOptions: {
  reportDir: "reports",
  reportFilename: "[status]-[name]",
  json: false,
  html: true,
  quiet: true,
 },
 component: {
  devServer: {
   framework: "next",
   bundler: "webpack",
  },
 },
});

cypress.config.ts

หากเราต้องการใช้งาน report engine ตัวอื่น ก็สามารถ เปลี่ยน reporter: '...' และ reporterOptions ได้เลยตามที่ต้องการ

และเราสามารถ merge ไฟล์ report ได้ ด้วยการใช้ mochawesome-merge สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.npmjs.com/package/mochawesome-merge


mocha-junit-reporter

หากต้องการ reports ที่อยู่ในรูปแบบ junit ให้ใช้ mocha-junit-reporter

npm i -D mocha-junit-reporter

หรือ

yarn add -D mocha-junit-reporter

Install package

ปรับแก้ Config ใน cypress.config.ts

import { defineConfig } from 'cypress'

export default defineConfig({
 reporter: 'mocha-junit-reporter',
 reporterOptions: {
  testsuitesTitle: true,
  suiteTitleSeparatedBy: '.',
  mochaFile: './reports/report-[hash].xml',
  useFullSuiteTitle: true
 },
 component: {
  devServer: {
   framework: 'next',
   bundler: 'webpack'
  }
 }
})

cypress.config.ts

เท่านี้เราก็สามารถออก reports แบบ junit ได้แล้ว


Refences: