บันทึก Architecting Software Systems: Performance (นานา Latency ใน serial request)
by jaranchai.th — 3 min read

บันทึก Architecting Software Systems: Performance (นานา Latency ใน serial request)

เราจะพูดถึงเรื่อง Latency ที่เป็นของ serial request (หรือ single request) ในส่วนต่างๆ กัน บันทึก Architecting Software Systems: Performance (introduction and principle)การทำระบบที่ดีและสามารถรองรับการใช้งานได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก...

การเข้าถึงข้อมูลใน Disk มีอะไรบ้าง

jaranchai.th — 1 min read

การเข้าถึงข้อมูลในดิสก์สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน Sequential Access (การเข้าถึงแบบลำดับ): * อ่านหรือเขี...

Optimizing Performance: การใช้แคชในการพัฒนาซอฟต์แวร์

jaranchai.th — 1 min read

เป็นเรื่องปกติที่เราต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบของเรา ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว และหนึ่งในเทคนิคที่เราใช้กันเพื่อเพิ...

You’ve successfully subscribed to nutshell.work
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.